Welkom bij Stichting Orion

Orion is een zorginstelling voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij Orion kun je wonen, werken en leven, zoals jij dat wilt.

lees meer

 

Orion is HKZ gekwalificeerd en biedt intra- en extramurale zorg aan mensen met een PGB en een AWBZ indicatie.

 

Leven, wonen en werken bij Orion
In de wijken Zevenkamp en Nesselande in Rotterdam en Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) vind je onze 15 woonlocaties. Je kunt samen met anderen wonen of wonen in je eigen appartement. Overdag kan je in één van de 15 werkplaatsen werken. Je kan ook buiten Orion werken als vrijwilliger of je hebt een reguliere baan. Jongeren gaan naar school.

 

Ondersteuning
Je Persoonlijk Begeleider (PB) helpt jou, met sociale en maatschappelijke zaken. Elk jaar wordt er samen met jou opnieuw gekeken naar je wensen, gezondheid en zorgvraag. Dit schrijven we op in het ondersteuningsplan (OSP).

 

Cultuur bij Orion
De zorg die Orion biedt, vindt zijn grondslag in de antroposofie en de Camphill beweging. Dit betekent dat de zorg en begeleiding aansluit op jouw ontwikkeling, in wonen, werk, cultureel leven, scholing en opleiding.
Kijk ook bij de activiteiten in het Cultureel Centrum.

 

Voor de opleiding voor medewerkers verwijzen we naar Edith Maryon College

Aanmelden
werken bij Orion dagbesteding
Aanmelden
werken bij Orion personeel
Aanmelden
wonen bij Orion
Aanmelden
stage bij Orion
Aanmelden
vrijwilliger bij Orion