Momenteel zijn er 8 vacatures vrij.

Vacature voor de waakdienst bij Sirius, Polaris en Aquarius

32 uur per week

lees meer

Orion is een organisatie met een warme Antroposofische sfeer waar gewerkt wordt vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid, wederkerigheid, zelfbepaling, verbinding en  diversiteit.Wij ondersteunen en begeleiden jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking vanuit de ontmoeting, waarbij we ons realiseren dat wederzijdse afhankelijkheid is wat ons bindt. We willen op een oprechte manier met elkaar werken. Met een zorgvuldig oog voor elkaars tekortkomingen en elkaars talenten. In de zekerheid dat we zien wat de ander nodig heeft. Zo werken we binnen het wonen en de werkplaatsen samen aan verbinding, aan vervulling, aan groei. Met heel ons hart, iedere dag.

Orion heeft 15 woningen en 17 werkplaatsen in Rotterdam Zevenkamp, Nesselande  en Zevenhuizen. Voor een aantal woningen zoeken wij een

Waakdienst (32 uur)

Als medewerker voor de waakdienst werk je  zelfstandig de nachtelijke uren en ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en verzorging van bewoners die vanwege hun fysieke beperkingen en / of gedrag een beroep op je doen. Daarnaast voer je diverse administratieve en huishoudelijke taken uit die nodig zijn binnen de woning.

Over de woningen

De geschakelde woonhuizen Sirius en Polaris hebben ruimte voor totaal 16 bewoners die vallen onder de doelgroep SGEVG.

In het woonhuis Aquarius wonen 13 bewoners met een licht- tot zwaar verstandelijke beperking en daarbij een zeer uiteenlopende en meervoudige zorgvraag. Vijf bewoners zijn rolstoel afhankelijk.

Wie zoeken wij

-Iemand die zelfstandig planmatig en methodisch kan werken;
-Communicatief is zowel mondeling als schriftelijk;
-Beschikt over afgeronde relevante MBO opleiding (minimaal niveau 3);
-Iemand die ervaring heeft met de doelgroep;
-Iemand die vanuit rust en daadkracht handelend kan optreden;
-Certificaat BiH of een vergelijkbare agressietraining is een pré;
-Certificaat BHV is een pré.

Wat bieden wij

Een pittige, gewaardeerde functie in een unieke, kleinschalige omgeving waarbij de functie gewogen en ingeschaald is conform cao Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Hanneke Hordijk 06 -18 283 520 of Marianne Borsten 06 -18 283 517

Sollicitatie

Je motivatie en CV graag vóór 1 juni 2018 toesturen naar Danielle Hoornweg, personeelsfunctionaris d.hoornweg@stichtingorion.com

Groepsleider 1

Teamcoach/coordinator

lees meer

Orion is een organisatie met een warme Antroposofische sfeer waar gewerkt wordt vanuit de kernwaarden gelijkwaardigheid, wederkerigheid, zelfbepaling, verbinding en  diversiteit.Wij ondersteunen en begeleiden jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking vanuit de ontmoeting, waarbij we ons realiseren dat wederzijdse afhankelijkheid is wat ons bindt. We willen op een oprechte manier met elkaar werken. Met een zorgvuldig oog voor elkaars tekortkomingen en elkaars talenten. In de zekerheid dat we zien wat de ander nodig heeft. Zo werken we binnen het wonen en de werkplaatsen samen aan verbinding, aan vervulling, aan groei. Met heel ons hart, iedere dag.

Orion heeft 15 woningen en 17 werkplaatsen in Rotterdam Zevenkamp, Nesselande  en Zevenhuizen. Voor de woningen Sirius en Polaris aan de Wollefoppenweg zoeken wij een

Groepsleider 1 (32 uur)

Als groepsleider 1 draag je zorg voor de dagelijkse gang van zaken op de twee woningen. Het accent van je werkzaamheden ligt op:

-Ontwikkeling van de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening aan bewoners
-Coachen en stimuleren van de talenten en eigen kracht van de professionals in het kader van optimaal professioneel samenwerken
-Bewaken van de voortgang van organisatorische, onderhoud technische en logistieke processen op de woning
-Samen met het team en de gedragsdeskundige werk je aan een warme, huiselijke sfeer waarbij de sociaaltherapie centraal staat.

Over de woningen

Sirius en Polaris zijn twee woonhuizen die met elkaar verbonden zijn, maar op zichzelf staan. In totaal wonen er 17 mensen met een ernstig verstandelijke beperking en intensieve zorgvraag vanwege hun gedrag. Er is veel behoefte aan ritme, rust en voorspelbaarheid. Het team van Polaris werkt al enige tijd samen, het team van Sirius is in opbouw en ontwikkelt binnen het huis zowel groepsgericht als individueel wonen (1 : 1 begeleiding). Sirius en Polaris maken onderdeel uit van het  cluster SGEVG waar nauw samengewerkt wordt met Buiten Gewoon Werk, de werkplaats voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en intensieve zorgvraag.

 

Wie zoeken wij

Wij zijn op zoek naar een ervaren verbinder die houdt van een uitdaging. Beschik je over een natuurlijk overwicht waarbij humor, relativering- en  doorzettingsvermogen gecombineerd worden met aanwezigheid en de volgende vaardigheden en competenties:

-HBO werk- en denkniveau eventueel aangevuld met een managementopleiding;
-Kennis over en affiniteit met mensen met een ernstige beperking en intensieve zorgvraag qua gedrag;
-Affiniteit met de Antroposofie;
-Zakelijke professionaliteit gecombineerd met empathie en menselijke warmte;
-Procesgericht werken met het gewenste (eind-)resultaat voor ogen en daar je omgeving in mee kunnen nemen;
-Constructief kritisch mee denken vanuit een loyale houding naar ouders, medewerkers en organisatie;
-Communicatief vaardig en in staat anderen te enthousiasmeren, activeren en motiveren;
-Flexibel, toegankelijk, resultaatgericht en stressbestendig:
-Werkervaring in een vergelijkbare functie.
 

Dan komen we graag in contact met je!

Wat bieden wij

Een mooie uitdaging in een unieke, kleinschalige omgeving waarbij de functie gewogen en ingeschaald is conform cao Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je op 29 en 30  mei contact opnemen met Jolanda Geerssen, manager wonen : 06-27-524 560.

Sollicitatie richten aan

Sollicitaties graag per mail voor 4 juni a.s. richten aan Danielle Hoornweg (personeelsfunctionaris): d.hoornweg@stichtingorion.com

De eerste gespreksronden vinden plaats  op 11 en 13 juni a.s.

Persoonlijk begeleider Aquarius

28 tot 32 uur per week

lees meer

Deze vacature betreft een woonvorm voor mensen met 24 uurszorg- en toezicht (in de nabijheid). De diensten bestaan uit ochtend, middag/avond, weekend en waakdiensten. Overdag  gaan de meeste bewoners (een aantal uur) naar een dagbesteding binnen Orion.

Doelgroep

Aquarius wordt bewoond door een gevarieerde groep, waarin vanuit de medewerkers de vraag ligt in het uitvoeren van verzorgende taken en het begeleiden van de bewoners. 

Binnen het woonhuis wonen dertien volwassen mannen en vrouwen met een licht- tot zwaar  verstandelijke beperking en daarbij een zeer uiteenlopende en meervoudige zorgvraag.

Samengevat wordt er binnen Aquarius, in lijn met de Antroposofische visie op zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zorg en begeleiding geboden aan volwassenen met een zorgindicatie variërend van ZZP 3 VG tot ZZP 8 VG. Vijf bewoners zijn rolstoelafhankelijk.

De heterogene groepssamenstelling heeft als meerwaarde dat eenieder vanuit zijn of haar kwaliteiten de ander in zijn of haar beperkingen kan ontmoeten, waardoor er met behulp van de begeleiders een klimaat kan ontstaan waarin ieder onvoorwaardelijk zichzelf mag zijn.      

Functieomschrijving

Als persoonlijk begeleider voer je de coördinatie met betrekking tot de zorg en begeleiding van de aan jou toegewezen zorgvragers uit. Hieronder valt onder andere het opstellen, onderhouden, uitvoering geven aan- en evalueren van het ondersteuningsplan. Daarnaast zorg je dat de uitgezette afspraken en doelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden in de dagelijkse begeleiding van de zorgvragers.  

Je staat voor een groot deel “op de groep” (draaien van diensten), waarin je contact hebt met de medewerkers van het team en de zorgvragers (bewoners). Daarnaast  bestaat je functie voor een deel uit kantoortaken/ afspraken multidisciplinair team van de zorgvrager (afhankelijk van wat op dat moment nodig is).

Je hebt korte lijnen met de andere PB’er op locatie en de Groepsleider 1.

Functie-eisen en profiel:

-Een afgeronde relevante opleiding op HBO niveau is gewenst;
-Ervaring als persoonlijk begeleider;
-Sterke sociale en communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, volharding;
-Goede communicatieve vaardigheden, met name in verband met de “regisseurs” functie en het kunnen opbouwen/onderhouden van het netwerk rondom de cliënten;
-Goede schriftelijke vaardigheden, met name i.v.m. het schrijven van ondersteuningsplannen;
-Affiniteit en ervaring met de doelgroep;
-Ervaring in- en expertise met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’
-Kennis van ziektebeelden;
-Interesse in en affiniteit met de antroposofie;
-Bereidheid om onregelmatige diensten te draaien (vroege diensten, waakdiensten en weekenddiensten)

Salariëring volgens CAO gehandicaptenzorg FWG 40

Heb je interesse en denk je geschikt te zijn stuur dan vóór 1 juni 2018 je motivatie en cv naar

Danielle Hoornweg, d.hoornweg@stichtingorion.com

Flexkrachten nachtdienst

op basis van oproep

lees meer | direct solliciteren

De twee woonhuizen Sirius en Polaris hebben een open verbinding met elkaar. In Sirius wonen momenteel 6 bewoners (twee open plaatsen) en in Polaris wonen er 8.

Alle bewoners vallen onder de doelgroep SGEVG.

Voor deze geschakelde woonhuizen Sirius en Polaris zijn wij per direct op zoek naar:

 flexkrachten

(op basis van oproep)

 die in de eerste maanden voornamelijk wakende nachtdiensten willen en kunnen draaien.

Profiel:

Je draait gemiddeld 10 waakdiensten per maand (gedurende de eerste 4 maanden);
Je assisteert de bewoners voornamelijk bij de toiletgang;
Verwijst de bewoners terug naar hun kamer;
Je bewaakt de rust in de huizen en straalt ook zelf rust uit;
Je bent daadkrachtig;
Je kan handelend optreden;
Je verricht zo mogelijk allerhande huishoudelijke taken en administratieve taken;
De slaapdienst kan in geval van calamiteiten de waakdienst assisteren. 

Functie-eisen:

Een afgeronde relevante mbo opleiding;
Ter voorkoming van escalaties is kennis van en ervaring met de doelgroep SGEVG een vereiste;
Om kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag;
Certificaat BiH of een vergelijkbare agressie training is een pre;
Bereidheid onregelmatig te werken.

Salariëring volgens CAO gehandicaptenzorg FWG 35
Heb je interesse en denk je geschikt te zijn,

reageer dan  door het sturen van een e-mail naar Danielle Hoornweg, personeelsfunctionaris: d.hoornweg@stichtingorion.com
(bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang)

Flexkrachten

op basis van oproep

lees meer

Voor diverse woonhuizen en werkplaatsen binnen Stichting Orion zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste

 flexkrachten

(op basis van oproep)

 Die het leuk vinden om op diverse locaties ingezet te worden.

Flex-medewerkers hebben als belangrijkste taak de directe zorg voor een groep bewoners met verschillende zorgvragen door te dragen bij het uitvallen van vaste medewerkers door bijvoorbeeld ziekte of verlof.

 Functie-eisen en profiel:

Affiniteit met de doelgroep;
Relevante zorg-opleiding minimaal op niveau 3;
Praktische kennis ten aanzien van huishoudelijke en verzorgende taken;
Methodisch kunnen werken n.a.v. persoonlijke beleidsplannen;
Duidelijkheid kunnen bieden en op een empathische wijze structuur kunnen geven;
Bereidheid om onregelmatige diensten te draaien (o.a. vroege diensten, slaapdiensten en weekenddiensten);
Hulpvaardige en dienstverlenende instelling.
 

 Salariëring volgens CAO gehandicaptenzorg FWG 30

Heb je interesse en denk je geschikt te zijn,

reageer dan door je CV en motivatie te mailen naar Danielle Hoornweg: d.hoornweg@stichtingorion.com

Stage

Vanaf enkele uren per week

lees meer

Op zoek naar een stage? Orion biedt jaarlijks plek aan een flink aantal stagiaires van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Er zijn stage plekken in de woonhuizen en in de dagbesteding. Wil je in aanmerking komen voor een stageplek mail dan je motivatie en je cv naar e.gorseman@stichtingorion.com.

Vrijwilligerswerk

Vanaf enkele uren per week

lees meer

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, heb je een paar uurtjes over en wil je graag iets betekenen voor de samenleving. Vrijwilligerswerk is voor Orion, bij uitstek voor cliënten van ongekende waarde omdat er daardoor extra dingen mogelijk zijn naast de door Orion geboden zorg en dienstverlening. Dus heb je een paar uurtjes over en wil je graag iets betekenen voor de samenleving, mail dan naar e.gorseman@stichtingorion.com.

Open sollicitatie

Vanaf enkele uren per week

lees meer | direct solliciteren

Vind je tussen de vacatures niet de gepaste uitdaging of zijn er momenteel geen vacatures, breng ons dan op de hoogte van jouw capaciteiten en belangstelling.