Momenteel zijn er 5 vacatures vrij.

Flexkrachten

op basis van oproep

lees meer

Voor diverse woonhuizen en werkplaatsen binnen Stichting Orion zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste

 flexkrachten

(op basis van oproep)

 Die het leuk vinden om op diverse locaties ingezet te worden.

Flex-medewerkers hebben als belangrijkste taak de directe zorg voor een groep bewoners met verschillende zorgvragen door te dragen bij het uitvallen van vaste medewerkers door bijvoorbeeld ziekte of verlof.

 Functie-eisen en profiel:

Affiniteit met de doelgroep;
Relevante zorg-opleiding minimaal op niveau 3;
Praktische kennis ten aanzien van huishoudelijke en verzorgende taken;
Methodisch kunnen werken n.a.v. persoonlijke beleidsplannen;
Duidelijkheid kunnen bieden en op een empathische wijze structuur kunnen geven;
Bereidheid om onregelmatige diensten te draaien (o.a. vroege diensten, slaapdiensten en weekenddiensten);
Hulpvaardige en dienstverlenende instelling.
 

 Salariëring volgens CAO gehandicaptenzorg FWG 30

Heb je interesse en denk je geschikt te zijn,

reageer dan door je CV en motivatie te mailen naar Danielle Hoornweg: d.hoornweg@stichtingorion.com

Lid raad van toezicht met zorginhoudelijke expertise

per 1 januari 2019

lees meer

Stichting Orion is een zorginstelling met een antroposofische grondslag voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Er werken ca. 300 werknemers met een dienstverband, daarnaast zijn er ongeveer 60 vrijwilligers actief voor de stichting. Stichting Orion beschikt over veertien huizen met een eigen karakter en profiel in Rotterdam in de wijken Zevenkamp en Nesselande en in Zevenhuizen. Daarnaast worden mensen in hun eigen huis begeleid.

Er zijn vijftien werkplaatsen voor bewoners en cliëntenvan buiten de organisatie met een uiteenlopende zorgvraag. Orion is een kleinschalige organisatie met korte lijnen, een op de relatie gerichte cultuur en een open en geïnteresseerde houding naar elkaar. We treffen voorbereidingen voor vervangende nieuwbouw passend bij de zorgvraag van de doelgroep en een duurzame inzet van mensen en middelen.

De raad van toezicht van Stichting Orion

De raad van toezicht is “maatschappelijk eigenaar” van de organisatie en in die rol eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en het functioneren van de directeur/ bestuurder. De raad van toezicht is klankbord voor de raad van bestuur en geeft deze zowel gevraagd als ongevraagd advies. Een goede raad balanceert tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De raad van toezicht van Stichting Orion komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar en is aanwezig bij informele bijeenkomsten. De raad heeft een auditcommissie, een remuneratiecommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een commissie huisvesting. 

De Functie

Voor deze nevenfunctie zoeken we kandidaten die actuele kennis op strategisch niveau hebben van de ontwikkelingen in zorg voor mensen met een fysieke en verstandelijke beperking. We zoeken kandidaten die visie hebben op de wijze waarop vanuit een antroposofisch mensbeeld de zorg op een actuele wijze ontwikkeld kan worden. Voor deze vacature zoeken we specifiek een toezichthouder met bestuurlijke ervaring in de (antroposofische) verstandelijk gehandicaptenzorg. Ervaring met ethische vraagstukken is een pre.

Om de raad van toezicht ook op stijl goed te completeren zien we graag dat deze kandidaat relationeel en procesmatig sterk is. Voor een goede balans in de raad gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een man.

Algemeen profiel van de raad van toezicht:

Onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

-      ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
-      de organisatie en haar prestaties;
-      het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
-      het functioneren van de directeur/bestuurder;
-      belangrijke externe ontwikkelingen;
-      de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
-      de statutair voorgeschreven taken.

Ieder lid van de raad dient over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

-   betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de zorg in het bijzonder;
-   affiniteit met de doelstelling van Stichting Orion;
-   algemene bestuurlijke kwaliteiten, strategisch inzicht en ervaring met complexe organisaties bij voorkeur op het vlak van (maatschappelijk) ondernemerschap en marktwerking, kwaliteit van zorg en versterking van de cliëntgerichtheid;
-   het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen;
-   collegiale instelling en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
-   in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én in staat om met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
-   inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Stichting Orion stellen;
-   integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische en onafhankelijke opstelling;
-   academisch werk- en denkniveau;
-   voldoende beschikbaarheid; naast formele vergaderingen verwachten we aanwezigheid bij informele bijeenkomsten en gesprekken met diverse vertegenwoordigers binnen de organisatie.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw K. Vosters, lid van de raad van de toezicht (telefoon 06 20407824). Op onze website vindt u meer informatie over Stichting Orion: http://stichtingorion.com

Gesprekken met een commissie uit de raad van toezicht vinden plaats op maandag 22 oktober. Wij ontvangen graag uiterlijk maandag 8 oktober 2018 uw cv met een toelichting waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Wilt u deze sturen aan de directie, t.a.v. Dalinique Plender, d.plender@stichtingorion.com

De raad van toezicht van Stichting Orion hanteert een honorarium binnen de normen van de WNT.

Stage

Vanaf enkele uren per week

lees meer

Op zoek naar een stage? Orion biedt jaarlijks plek aan een flink aantal stagiaires van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Er zijn stage plekken in de woonhuizen en in de dagbesteding. Wil je in aanmerking komen voor een stageplek mail dan je motivatie en je cv naar e.gorseman@stichtingorion.com.

Vrijwilligerswerk

Vanaf enkele uren per week

lees meer

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, heb je een paar uurtjes over en wil je graag iets betekenen voor de samenleving. Vrijwilligerswerk is voor Orion, bij uitstek voor cliënten van ongekende waarde omdat er daardoor extra dingen mogelijk zijn naast de door Orion geboden zorg en dienstverlening. Dus heb je een paar uurtjes over en wil je graag iets betekenen voor de samenleving, mail dan naar e.gorseman@stichtingorion.com.

Open sollicitatie

Vanaf enkele uren per week

lees meer | direct solliciteren

Vind je tussen de vacatures niet de gepaste uitdaging of zijn er momenteel geen vacatures, breng ons dan op de hoogte van jouw capaciteiten en belangstelling.