Foto: Pol fotografie B.V.

Foto: Pol fotografie B.V.

Klachtencommissie

Problemen zijn er om opgelost te worden. Als een bewoner er met Orion niet uitkomt kan hij de folder 'Ik heb een klacht, bij wie kan ik terecht' raadplegen. Ook kan hij/ zij hulp inschakelen van de cliëntvertrouwenspersoon. De werkwijze hoe omgegaan wordt in Orion bij een klacht is te vinden in de klachtenregeling zorgvragers. Een officiële klacht kan ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze werkt volgens het klachtenreglement

Het adres van de klachtencommissie is:
Secretariaat Klachtencommissie
Postbus 8543
3009 AM Rotterdam