Foto: Pol fotografie B.V.

Foto: Pol fotografie B.V.

Klachtencommissie

Problemen zijn er om opgelost te worden. Als een bewoner er met Orion niet uitkomt kan er een officiële klacht ingediend worden bij een onafhankelijke klachtencommissie. Hoe je dit als bewoner doet staat in een aparte klachtenfolder:

Orion heeft een eigen onafhankelijke klachtencommissie.

Het adres van de klachtencommissie is:
Secretariaat Klachtencommissie
Postbus 8543
3009 AM Rotterdam