Foto: Pol fotografie B.V.

Foto: Pol fotografie B.V.

Klachtencommissie

Problemen zijn er om opgelost te worden. Als een bewoner er met Orion niet uitkomt kan er een officiële klacht ingediend worden bij een onafhankelijke klachtencommissie. Hoe je dit als bewoner doet staat in een aparte klachtenfolder:

Orion is aangesloten bij de Klachtencommissie in Antroposofisch Verband.

Het adres van de klachtencommissie is:
Secretariaat Klachtencommissie
Postbus 19282
3501 DG Utrecht