Bewustwording van wie je bent

Orion biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast helpt Orion mensen in eigen huis en organiseert verschillende vormen van dagbesteding aan mensen die niet bij Orion wonen. De cultuur en de zorg die Orion biedt, vindt zijn inspiratie in de antroposofie. 'Bewustwording van wie je bent', persoonlijke ontwikkeling, gelijkwaardigheid en gemeenschapsgevoel staan daarbij voorop. Wil je meer weten over de antroposofie? Kijk dan op antroposofie.nl of nvaz.nl.

HKZ: Basis voor beter

In 2008 behaalde Orion het HKZ-certificaat. HKZ controleert jaarlijks op kwaliteitseisen. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Ondernemingsraad, cliëntenraad en bewonersoverleg

Bij Orion komen we op voor ieders belangen. Of je nu een medewerker, cliënt of bewoner bent, je kunt altijd met je vraag of wens bij iemand terecht. Zo heeft Orion een eigen ondernemingsraad, een cliëntenraad en een bewonersoverleg. Bovendien kunnen bewoners met problemen, die ze niet met hun begeleider of families willen of kunnen bespreken, met hun vragen of klachten terecht bij cliëntvertrouwenspersoon Ank van Duinen. Zij is verbonden aan het landelijke steunpunt medezeggenschap (LSR) en daardoor onafhankelijk.

Klachtenregeling

Orion streeft altijd naar de beste zorg, maar dat neemt niet weg dat er soms klachten kunnen ontstaan. Klachten zijn er om opgelost te worden. Als een bewoner er met Orion niet uitkomt kan hij of zij de folder 'Ik heb een klacht, bij wie kan ik terecht' raadplegen. Ook kun je als bewoner de hulp inschakelen van de cliëntvertrouwenspersoon. Lees hier haar aanpak. Wil je zelf een officiële klacht indienen? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtencommissie.