Middin en Orion spreken intentie uit tot vergaande samenwerking

Op dinsdag 21 mei hebben de bestuurders van Middin en Orion een intentieverklaring ondertekend waarin zij uitspreken dat zij een vergaande samenwerking voorbereiden met als doel een fusie per 1 januari 2020. Bij deze fusie wordt Orion herkenbaar en zichtbaar onderdeel van Middin. lees meer

Verkenning en onderzoek
Aan de intentieverklaring is een periode van intensief overleg en onderzoek voorafgegaan. Hieruit is gebleken dat Middin en Orion duidelijke raakvlakken en overeenkomsten hebben. Beide organisaties staan voor een breed aanbod in zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en streven een hoge kwaliteit van zorg na. De beoogde fusie is van meerwaarde voor beide organisaties.

Samen verder
Gertrude van den Brink, voorzitter raad van bestuur Middin vertelt: “De samenwerking betekent voor Middin een verbreding en verrijking van het zorgaanbod in de regio Rotterdam Rijnmond”. Orion blijft bij de fusie bestaan als sterk merk vanuit antroposofische identiteit en werkwijze binnen Middin. Volgens Camiel Hoek, bestuurder a.i. van Orion betekent de samenwerking voor Orion dat zij een betrouwbare partner heeft gevonden.“Deze fusie is goed voor bewoners, mensen op de werkplaatsen, medewerkers en de continuïteit van Orion.”

Advisering en goedkeuring
We vinden het belangrijk om onze medezeggenschapsraden mee te nemen in de voorbereidingen voor de samenwerking. Zij hebben hier uiteraard ook een adviserende rol. Het voornemen te komen tot fusie is dan ook onder voorbehoud van advisering door de medezeggenschap van beide organisaties. Daarnaast is de voorgenomen fusie ook afhankelijk van goedkeuring door onder meer de relevante toezichthouders en mededingingsautoriteiten.

Vertrouwen nu en in de toekomst
De bestuurders van Middin en Orion hebben vertrouwen in de voorgenomen fusie. De komende maanden worden de voorbereidingen voor de samenwerking verder vormgegeven. Voor de cliënten van Middin en Orion verandert de zorgverlening niet. Voorop staat dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft. De verwachting is dat het fusietraject per 1 januari 2020 is afgerond.

Nieuwe client vertrouwenspersoon

Els van der Ark is vanuit het LSR de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon voor Orion.  Zij volgt hiermee Ank van Duinen op die per 1 juli met pensioen is. lees meer

Els is te bereiken via e-mail ( e.vanderark@hetlsr.nl) of via haar mobiele nummer:  06 19 46 23 58

Voor meer informatie over het LSR (Landelijk Steunpunt (Mede)Zeggenschap: www.lsr.nl

25 jaar Orion!

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Orion haar eerste woonhuis opende in Rotterdam Zevenkamp. Het jaar 2019 is dan ook extra feestelijk geopend in het hart van onze organisatie, het Cultureel Centrum. lees meer

Heel 2019 zal in het teken staan van dit bijzondere jubileum.

Berichten over de diverse festiviteiten zijn te herkennen aan ons kleurige feestlogo dat wij hierbij dan ook met trots onthullen. Houdt onze website en facebookpagina in de gaten voor meer informatie rondom de festiviteiten dit komende jaar.

 

Rapportages Orion

Hier vindt u de kwaliteitsrapportages, jaarplannen en jaarrekeningen van Stichting Orion lees meer

Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoongegevens lees meer

Stichting Orion hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Beste Werkgevers Keurmerk voor Orion

Orion heeft het Beste Werkgevers Keurmerk (3 sterren) ontvangen. Vorig jaar heeft een groot aantal van onze medewerkers de tijd genomen om deel te nemen aan een medewerkersonderzoek van Effectory. Met dit als resultaat.  Een mooi compliment voor Orion. lees meer

De Beste Werkgevers Score is gebaseerd op zes elementen; werkgeverschap, organisatietrots, organisatieinrichting, waardering, werktrots en het benutten van talent.

Volg ons op Facebook!

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en leuke gebeurtenissen bij Orion? lees meer

Volg ons via Facebook!  @stichtingorionrotterdam