Bezorgwinkel

In de bezorgwinkel houden ze zich bezig met het sorteren, inpakken en bezorgen van biologische levensmiddelen aan klanten. Hier leer je in een bedrijfssetting te werken zonder winstoogmerk. Klantgericht werken, planning, administratie, overleg en eigen verantwoording horen hier ook bij. De Bezorgwinkel is geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking die kunnen lezen en schrijven en willen leren hoe het er in een bedrijf aan toegaat, als voorbereiding op de arbeidsmarkt buiten Orion.