Sirius

Sirius is gelegen in het groen aan de rand van Rotterdam vlak bij de Zevenhuizerplas. Het woonhuis is speciaal ontworpen en gebouwd voor Orion. Bij Sirius wonen acht mensen met sterke gedragsproblematiek in combinatie met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Sirius is een gemengde woonvorm voor beschermd wonen met 24-uurs zorg en intensieve begeleiding. Het huis is rolstoeltoegankelijk.
Wollefoppenweg 77d, 2761 DK Zevenhuizen