Passende zorg voor iedereen

Wil je misschien in Orion komen wonen of werken? Dan heb je eerst een gesprek met de zorgbemiddelaar. De zorgbemiddelaar kan je meenemen voor een rondleiding en beantwoordt al je vragen. Daarbij kijken we of Orion jou de gewenste zorgondersteuning en woonomgeving kan bieden. Daarna ontwikkelen we een persoonlijk zorgplan en wordt de organisatie van de zorg en begeleiding overgenomen door de Persoonlijk Begeleider (PB).

Persoonlijke begeleiding

Orion wil iedere bewoner de beste zorg bieden. Dat vraagt om een duidelijk aanspreekpunt, een helder ondersteuningsplan en een goede persoonlijke begeleiding. Daarom krijgt je als bewoner een Persoonlijk Begeleider toegewezen die jouw zorg goed in de gaten houdt. Dat doet hij samen met medische specialisten zoals orthopedagogen, fysio- en ergotherapeuten en een Arts Verstandelijke Gehandicapten (AVG). Daarnaast biedt Orion speciale therapie├źn die in relatie staan met de antroposofie, zoals euritmie en muziektherapie